Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej bangsize.click.

Korzystając z tej strony, akceptujesz i zobowiązujesz się przestrzegać niniejszych warunków.

Ogólne postanowienia

1. Strona bangsize.click ma charakter informacyjny i dostarcza użytkownikom treści dotyczących różnych tematów.

2. Korzystanie ze strony jest dobrowolne i niezależne od jakiejkolwiek umowy czy zobowiązania.

3. Administrator strony dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane na stronie były aktualne, dokładne i zgodne z prawem.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści strony oraz regulaminu w dowolnym czasie.

Odpowiedzialność

1. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze strony lub związane z jej używaniem.

2. Wszystkie treści, linki i materiały zamieszczone na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawniczej, medycznej czy finansowej.

3. Korzystając ze strony, użytkownik akceptuje, że administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podejmowane na podstawie informacji dostępnych na stronie.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia w działaniu strony, wynikające z błędów technicznych, przerw w dostępie czy innych okoliczności niezależnych od niego.

Warunki korzystania

1. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści ze strony bez wyraźnej zgody administratora.

2. Zabrania się wprowadzania na stronę jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem lub naruszają dobre obyczaje.

3. Zabrania się naruszania praw autorskich, własności intelektualnej i innych praw osób trzecich w związku z korzystaniem ze strony.

Prosimy o zapoznanie się z tym regulaminem przed korzystaniem ze strony bangsize.click. Akceptując niniejszy regulamin, wyrażasz zgodę na zastosowanie się do jego postanowień.